Coronavirus

Hierbij wil ik u graag informeren over de maatregelen die ik heb genomen om mijn dienstverlening, ondanks de beperkingen, toch normaal uit te kunnen voeren en de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen.


Werkzaamheden tijdens het Coronavirus 

  • Bij verkoudheid of andere verschijnselen bij mijzelf worden geplande werkzaamheden verzet naar een latere datum.
  • Hygiëne speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van verdere verspreiding van het virus: Om deze reden neem ik alle maatregelen hiertoe in acht: veelvuldig handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden en fysiek contact geheel vermijden.
  • Indien uw als opdrachtgever verkouden bent of andere verschijnselen vertoont vraag ik u hier mij direct over te informeren. Annuleren of verzetten is dan altijd mogelijk. De mogelijkheid bestaat om - in overleg- de werkzaamheden als gepland uit te voeren maar dan zonder uw aanwezigheid. 

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.
Als u vragen heeft, belt u mij gerust: 06-22169393.